Guziki

Budżet

BUDŻET SZKOŁY: 3 101432 zł

Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2015, kwota ta jest przeznaczona na: wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

 • bieżące opłaty za media,
 • bieżące remonty,
 • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
 • dokształcanie nauczycieli
 • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
 • zakup materiałów kancelaryjnych i druków szkolnych,
 • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
 • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 • składki na ubezpieczenia społeczne.

Dochody szkoły z wynajmu pomieszczeń szkolnych

księgowane są na koncie Rachunku Wydzielonego Dochodów i przeznaczane są na 

 • częściowe opłaty za media,
 • zakup wyposażenia i pomocy naukowych,
 • zakup środków czystości.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 412