Guziki

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY: Ilona Szmatowicz

Kompetencje

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statut Szkoły.

Kompetencje Dyrektora Szkoły - Statut Szkoły

Oświadczenie majątkowe znajdziesz na stronie

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

28-09-2017 - Edycja treści.

19-11-2015 - Edycja treści.

03-06-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 698