Guziki

Rada Rodziców

Podstawa prawna

Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum Nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, zwana dalej Radą, działa na podstawie: artykułów 53 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i Statutu Szkoły

Skład Rady Rodziców: na rok szkolny 2017/2018

  • Przewodniczący: Dorota Pietrzykowska
  • Zastępca: Katarzyna Rosińska
  • Komisja Rewizyjna: Agata Szymańska, Katarzyna Wujcik

Konto Rady Rodziców: 91 1560 0013 2028 0050 2038 1001

NIP: 947 18 62 970 ;

Wysokość składki: zgodnie z deklaracją Rodzica

Regulamin Rady Rodziców

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

28-09-2017 - Edycja treści.

05-06-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 444