Guziki

Zarządzenia

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 8 im Tadeusza Kościuszki  w Łodzi z dnia 20.10. 2015r. w sprawie:  przyjęcia procedury zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego oraz zwalniania z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach w-f.

Zarządzenie nr 8 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 8 im Tadeusza Kościuszki  w Łodzi z dnia 20.10. 2015r. w sprawie: zasad postępowania w przypadku zgłoszenia i ustalenia okoliczności wypadku uczniów w Publicznym Gimnazjum nr 8 

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 8 im Tadeusza Kościuszki  w Łodzi z dnia 2.10.2015 w sprawie:  przeprowadzenia szkolnego etapu Konkursów Przedmiotowych dla uczniów Gimnazjum nr 8 im.Tadeusza Kościuszki w Łodzi w roku szkolnym 2015/16.

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 8 im Tadeusza Kościuszki  w Łodzi  w sprawie POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJI OKREŚLAJĄCEJ SPOSÓB ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM I TRADYCYJNYM W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I ICH ZBIORÓW

Zarządzenie nr 4  Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 8 im Tadeusza Kościuszki  w Łodzi z dnia 14.09 2015r. w sprawie:  ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 8 im Tadeusza Kościuszki  w Łodzi z dnia 21.09 2015 r. w sprawie:  bezpieczeństwa i higieny pracy w Gimnazjum nr 8 w Łodzi

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 8 w Łodzi z dnia 01.09.2015 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnych programów  nauczania

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 8 im Tadeusza Kościuszki  w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-11-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 300