Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ

Obowiązek szkolny

 • zapisy do szkoły
 • ewidencja uczniów - arkusze ocen i dzienniki

Sprawy administracyjne

 • zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok nauki, indywidualne nauczanie, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego))
 • wydawanie legitymacji uczniowskich
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie duplikatów,

Postępowanie w sprawach nieletnich

 • wnioski do Sądu Rodzinnego,
 • skierowania do Poradni,

Sprawy kadrowe

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

Sprawozdawczość

 • raporty,
 • sprawozdania,

Archiwum

 • akta osobowe pracowników,
 • arkusze ocen
 • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • protokoły Rady Rodziców,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

28-09-2017 - Edycja treści.

18-06-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 276