Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Dzienniki zajęć
 • Księga uczniów
 • Księga dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
 • Arkusze ocen uczniów
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia gimnazjum
 • Ewidencja wydanych legitymacji
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek
 • Księga awansu zawodowego nauczycieli
 • Protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych
 • Protokoły posiedzeń Komisji Socjalnych
 • Dokumenty związane z organizacją szkoły
 • Zarządzenia dyrektora szkoły
 • Rejestr pracowników szkoły
 • Akta osobowe pracowników szkoły
 • Ewidencja czasu pracy
 • Archiwum szkolne
 • Rejestr wypadków uczniów
 • Dokumentacja księgowa
 • Planowanie, sprawozdawczość
 • Listy płac
 • Dokumentacja podatkowa

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-10-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 181