Guziki

Status prawny

Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi , prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym jest Miasto Łódź

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi

Działalność szkoły regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r nr 97, poz 674 z późniejszymi zmianami)
  • Akt założycielski
  • Statut Szkoły

Regulaminy

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-11-2015 - Edycja treści.

22-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 558